הצג דירות פנויות

תהליך הרכישה

הגרלה ותוצאותיה
כנסים: הצגת פרויקט נופי OM
בחירת דירה
חתימה על חוזה המכר